Javna interaktivna diskusija o prvoj urbanoj bašti i senzornom parku u Sarajevu, u petak 03.12.2021. godine u 13:00 sati

U petak, 03.12.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu održat će se javna interaktivna diskusija sa ciljem prikupljanja kreativnih ideja građana o izgledu i dizajnu prve urbane bašte sa senzornim elementima u Sarajevu.

Događaj će imati formu “urban lab-a”, neformalne kreativne ideacije sa građanima koja je pilotirana kroz inicijativu “Moja ulica, moja mašta” na nekoliko sarajevskih lokacija u namjeri da potakne građansko učešće i ideje o regeneraciji urbanih prostora.

Izgradnja urbane bašte je dio projekta “Connecting nature” koji finansira Evropska unija kroz program Horizon 2020, a provode Grad Sarajevo i SERDA u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i Školom za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje.

Share Follow View