Javna nabavka pružanja usluga organizacije rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacija

Neprioritetne nabavke po Anexu II dio B Zakona o Javnim Nabavkama

 Tekst javnog poziva u pdf formatu

Share Follow View