Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ u ponedjeljak 15. jula u 17:00 sati

Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ održati će se u ponedjeljak, 15.07.2019. godine u 17:00 sati u prostorijama JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ul. Kemala Kapetanovića br. 17  u  Sarajevu.