Javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Milkos“, u srijedu 7. augusta ove godine, u 17:00 sati

Javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Milkos“, održat će se u srijedu, 7. augusta ove godine u 17:00 sati u prostorijama MZ „Pofalići I“, ulica Humska br. 18.