Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“

Obavještavaju se zainteresovani građani i pravna lica da će se u ponedjeljak, 29.04.2019. godine u 17:00 sati u u prostorijama MZ „Željeznička“, ulica Zmaja od Bosne br. 40, održati javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“.

 

 

Share Follow View