Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu

U ponedjeljak, 21. januara javna rasprava za MZ Hrasno sa početkom u 17 sati, te za MZ Trg heroja u 18 sati

U ponedjeljak, 21. januara ove godine u prostorijama MZ Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović br. 122, s početkom u 17 sati održat će se Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu za građane ovog mjesnog područja.
Istog dana, sa početkom u 18 sati, Javna rasprava za građane mjesne zajednice Trg heroja, održat će se u OŠ „Hrasno“.

Javna rasprava trajat će od 28. 12. 2012. godine do 11. 2. 2013. godine. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu, mogu se dostaviti i u pisanoj formi Općinskom načelniku do 11. 2. 2013. godine putem Službe za privredu i finansije, koja organizuje i provodi Javnu raspravu.