Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu do 20. januara ove godine

 

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je 8. januara 2021. godine, na Drugoj hitnoj sjednici razmatralo i usvojilo Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, te iste uputilo na javnu raspravu.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo objavljen je u utorak, 12.01.2021.  godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i Oslobođenje, kao i na web stranici Općine gdje će ostati dostupan do završetka termina javne rasprave, do 20.01.2021. godine.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge mogu dostaviti putem mjesnih zajednica, direktno u Općinu Novo Sarajevo predajom zahtjeva na protokol, popunjavanjem online obrasca na Općinskoj web stranici ili putem e-mail-a: budzet@novosarajevo.ba.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu

Share Follow