Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“

Komentari i prijedlozi na Nacrt programa mjera i aktivnosti sa specifikacijom troškova (Akcioni plan)  dostavljaju se do 15. decembra ove godine

Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ održat će se u ponedjeljak, 07. decembra ove godine u sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo (Zmaja od Bosne br. 55, I sprat), sa početkom u 13:00 sati.

Cilj javne rasprave je predstavljanje Nacrta programa mjera i aktivnosti sa specifikacijom troškova (Akcionog plana)  u okviru Plana upravljanja otpadom za područje Općine Novo Sarajevo.

Komentari i prijedlozi na Nacrt mogu se dostaviti u periodu od 01.12.2015. do 15.12.2015. godine na e-mail: vildana.gokovic@heis.ba ili orahovacz@novosarajevo.ba , ili na fax: 033/212-466.

U linku ispod možete pogledati Općinski plan upravljanja otpadom za period 2016.-2020.

Općinski plan upravljanja otpadom za period 2016.-2020. u pdf formatu

Share Follow View