Javna rasvjeta

Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo je u nadležnosti Ministarstva prostornog urešenja Kantona Sarajevo. Na osnovu provedenog konkursa tokom 2001 godine od strane pomenutog Ministarstva, održavanje javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo je povjereno firmi STEP Sarajevo.
Stanje javne rasvjete na području Općine se može ocijeniti kao veoma dobro.
Sve ulice na području Općine u kojima je javna rasvjeta bila u funkciji do 1992. godine su ponovno osvijetljene. Ova konstatacija se u ovom momentu ne odnosi jedino na ulicu Kolodvorska. Naime, u poslijeratnom periodu javna rasvjeta u velikom broju ovih ulica je rekonstrirana, dotrajale i ratom oštećene podzemne instalacije su zamijenjene ili opravljenje. Ovi radovi nisu izvedeni u sljedećim većim ulicama: Kolodvorska, Grbavička, Humska.
Javna rasvjeta je urađena u cijelim ili dijelovima ulica koja se nalaze najčešće u padinskim dijelovima Općine a ista nije bila u funkciji prije 1992. godine kao što su ulice: Novopazarska, Gornjo Vakufska, Rušera Boškovića, Reisa Fehima Spahe, Reisa Fehima Spahe čikma, Zahira Panjete, Ohridska, Gornji Velešići, Velešići, Ćamila Sijarića, Isaka Samakovlije, Posavska, Olovska, Bihačka, Hercegovačka, Varaždinska, Fra Matije Divkovića, Put života i veći broj dijelova drugih ulica.
U ovom momentu se poduzimaju sve prethodne radnje kako bi počele aktivnosti na izgradnji javne rasvjete u Ulici Drinska i rekonstrukciji u Ulici Kolodvorska. Početak radova je uslovljen obezbiješenjem finsijskih sredstava i u tom smislu je upućen zahtjev nadležnom Ministarstvu za pomoć. Odgovor se očekuje u skorom periodu.

Share Follow