Javna tribina o Osnovnoj koncepciji RP „POFALIĆI – CIGLANE“ održat će se 20. marta u 18:00 sati

Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „POFALIĆI – CIGLANE“, održat će se u ponedjeljak, 20.03.2023. godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama MZ „VELEŠIĆI“ u Ulici Muhameda Ef. Pandže bb u Sarajevu.

Grafički prilozi  za potrebe javnog uvida građana (karta Planiranog stanja RP „POFALIĆI – CIGLANE“ i inžinjersko-geološka karta), bit će izloženi u  prostorijama MZ „Velešići“, MZ „Pofalići I“, Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma, kao i na web stranici Općine u periodu od 13.03-20.03.2023.godine.

Na web stranici Općine grafički priloži se mogu pogledati na sljedećem linku: Javna tribina

Share Follow View