Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova: „Sanacija stambenih jedinica na području Općine Novo Sarajevo“ Objavljena: 26.06.2019. Završava: 02.07.2019.
Rješenje o poništenju postupka za javnu nabavku roba: „Nabavka knjiga za lektire za potrebe školskih biblioteka sa područja Općine Novo Sarajevo“ / LOT 1- „Nabavka školskih lektira za učenike osmog i devetog razreda osnovnih škola“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 05.07.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka guma za vatrogasno vozilo MAN“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 30.06.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: „Nabavka paketića za „Dan dječije radosti“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 30.06.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka opreme po planu upravljanja otpadom-zvona“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 05.07.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: „Nabavka softvera i prateće informatičke opreme za dokument management,elektronsku biblioteku,arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“ / LOT 1- „Nabavka softvera za dokument management,elektronsku biblioteku,arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 05.07.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: „Nabavka protupožarnih aparata i dijelova za hidrantsku mrežu“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 02.07.2019.
Rješenje o poništenju postupka za javnu nabavku radova: „Sanacija zgrade ambulante Pofalići – II faza“ Objavljena: 24.06.2019. Završava: 05.07.2019.