Poziv za dostavu ponuda-Pružanje usluga obuke učenika u alpskom skijanju 10.07.2020.
Poziv za dostavljanje ponuda – Pružanje rekreacionih, kulturnih i sportskih usluga 17.03.2020.
Usluge stručnog usavršavanja uposlenika Općine Novo Sarajevo 22.01.2020.
Tehnički pregled službenih vozila Općine Novo Sarajevo 22.01.2020.
Pružanje usluga praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Novo Sarajevo 22.01.2020.
Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa), čestitki i osmrtnica 22.01.2020.
Pružanje usluga isporuke pekarsko-slastičarskih proizvoda 22.01.2020.
Pružanje hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo 22.01.2020.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga: „Pružanje obuke učenika u alpskom skijanju“ 17.10.2019.
Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga: „Pružanje obuke učenika u nordijskom skijanju“ 17.10.2019.
Pružanje usluga obuke učenika u nordijskom skijanju 26.09.2019.
Pružanje usluga obuke učenika u alpskom skijanju 26.09.2019.
Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN- “Pružanje usluga objavljivanja oglasa (konkursa), čestitki i osmrtnica za potrebe Općine Novo Sarajevo” 14.08.2019.
Javna nabavka pružanja usluga organizacije rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacija 23.04.2019.
Javna nabavka usluga „Tehnički pregled službenih vozila Općine Novo sarajevo“ 24.01.2019.
Javna nabavka usluga „Stručno usavršavanje uposlenika Općine Novo Sarajevo“ iz pravnih, ekonomskih, informatičkih i tehničkih oblasti” 24.01.2019.
Javna nabavka usluga „Nabavka usluga pekarsko-slastičarskih proizvoda- torti, za obilježavanje datuma od značaja za Općinu Novo Sarajevo” 24.01.2019.
Javna nabavka „Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo” 24.01.2019.
Rješenje o poništenju postupka javne nabavke usluga „Pružanje usluga obuke učenika u nordijskom skijanju“ 15.01.2019.
Rješenje o poništenju postupka javne nabavke usluga „Pružanje usluga obuke učenika u alpskom skijanju“ 15.01.2019.
Javna nabavka usluga „Obuka učenika nordijskom skijanju” 21.12.2018.
Javna nabavka usluga “Obuka učenika u alpskom skijanju” 21.12.2018.
Javna nabavka pružanja usluga organizacije rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacija 11.05.2018.
Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo 26.03.2018.
Tehnički pregled službenih vozila Općine Novo Sarajevo 01.02.2018.
Stručno usavršavanje uposlenika Općine Novo Sarajevo 01.02.2018.
Nabavka usluga pekarsko-slastičarskih proizvoda – torti za obilježavanje datuma od značaja za Općini Novo Sarajevo 01.02.2018.
Pružanje usluga organizovanja i postavke “LEDENA ČAROLIJA” 2017/2018 – “Vilsonovo otvoreni kulturni centar” 18.12.2017.
Obuka učenika u alpskom skijanju 13.11.2017.
Obuka učenika u nordijskom skijanju 13.11.2017.
Stručno usavršavanje uposlenika Općine Novo Sarajevo 03.08.2017.
Usluge pekarsko slastičarskih proizvoda 24.07.2017.
Share Follow