Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 06.12.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu 16.10.2018.
U četvrtak, 6. septembra ove godine u 18:00 sati 28.08.2018.
Javna rasprava na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta “MILKOS” 22.05.2018.
U četvrtak 17.05.2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ “POFALIĆI I” 10.05.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Elaborata 02.03.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 03.10.2017.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici 07.06.2017.
“Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu” 05.01.2017.
U utorak 20. decembra u 17:30 sati 15.12.2016.
Obavijest Službe za urbanizam i prostorno uređenje 22.09.2016.
Obavještenje 16.06.2016.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 02.12.2015.
Zapisnik sa Javne tribine na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta “GRBAVIČKA” 19.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U ponedjeljak 9. novembra ove godine u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 06.11.2015.
U petak, 06. novembra u MZ „Grbavica I“ 05.11.2015.
U četvrtak 29. oktobra ove godine u 18:00 sati 19.10.2015.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 14.09.2015.
OBAVJEŠTENJE 04.08.2015.
U ponedjeljak 23. februara ove godine u 17.30 sati 20.02.2015.
U četvrtak 19. februara ove godine u 18 sati 18.02.2015.
Od ponedjeljka 16. do četvrtka 19. februara ove godine 13.02.2015.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2015. godinu 14.11.2014.
Ocjena kvaliteta provedene javne rasprave po nacrtu budžeta 2015. godine 07.11.2014.
Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu 31.10.2014.
JAVNA RASPRAVA 18.08.2014.
JAVNA RASPRAVA 29.05.2014.
JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA 31.03.2014.
JAVNA RASPRAVA 06.02.2014.
Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2014. godinu 06.12.2013.
Održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave FBiH 10.07.2013.
Održana Javna rasprava o Nacrtu “Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period od 1986. do 2015. godine” 09.07.2013.
Održana javna rasprava o Nacrtu “Elaborata o postavljanju fasadnih reklamnih panoa i murala na građevinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području Općine Novo Sarajevo” 05.07.2013.
Održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zaštiti i spašavanju u FBiH 12.06.2013.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu 21.01.2013.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu 17.01.2013.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2013. godinu 16.01.2013.
Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnom prijevozu u KS 15.08.2012.