Javni uvid i Javna rasprava za Regulacioni plan Sarajevogas-Bosnalijek 24.06.2020.
Javni uvid u Nacrt regulacionog plana „Brdo Hrasno” 20.01.2020.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna rasprava o Programu rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana „KVADRANT C-MARIJIN DVOR“ 20.09.2019.
Javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Milkos“ 31.07.2019.
Nacrt Urbanističkog projekta „MILKOS“ 05.07.2019.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ 05.07.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Sarajevogas -Bosnalijek“ 03.05.2019.
Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 22.04.2019.
Javni uvid Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 27.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ 13.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 06.12.2018.
Javna rasprava: Plan Sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2028. godina 03.12.2018.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE” 03.12.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu 16.10.2018.
U četvrtak, 6. septembra ove godine u 18:00 sati 28.08.2018.
Javna rasprava na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta “MILKOS” 22.05.2018.
U četvrtak 17.05.2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ “POFALIĆI I” 10.05.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Elaborata 02.03.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 03.10.2017.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici 07.06.2017.
“Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu” 05.01.2017.
U utorak 20. decembra u 17:30 sati 15.12.2016.
Obavijest Službe za urbanizam i prostorno uređenje 22.09.2016.
Obavještenje 16.06.2016.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 02.12.2015.
Zapisnik sa Javne tribine na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta “GRBAVIČKA” 19.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U ponedjeljak 9. novembra ove godine u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 06.11.2015.
U petak, 06. novembra u MZ „Grbavica I“ 05.11.2015.
U četvrtak 29. oktobra ove godine u 18:00 sati 19.10.2015.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 14.09.2015.
OBAVJEŠTENJE 04.08.2015.
U ponedjeljak 23. februara ove godine u 17.30 sati 20.02.2015.
U četvrtak 19. februara ove godine u 18 sati 18.02.2015.
Od ponedjeljka 16. do četvrtka 19. februara ove godine 13.02.2015.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2015. godinu 14.11.2014.
Ocjena kvaliteta provedene javne rasprave po nacrtu budžeta 2015. godine 07.11.2014.