Nacrt Odluke o postupku utvrđivanja prijedloga za davanje ili promjenu naziva trgova, mostova i parkova na području općine Novo Sarajevo 04.05.2021.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu 11.01.2021.
Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021.godinu 12.10.2020.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Novo Sarajevo 01.08.2020.
Javni uvid i Javna rasprava za Regulacioni plan Sarajevogas-Bosnalijek 24.06.2020.
Javni uvid u Nacrt regulacionog plana „Brdo Hrasno” 20.01.2020.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna rasprava o Programu rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana „KVADRANT C-MARIJIN DVOR“ 20.09.2019.
Javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Milkos“ 31.07.2019.
Nacrt Urbanističkog projekta „MILKOS“ 05.07.2019.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ 05.07.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Sarajevogas -Bosnalijek“ 03.05.2019.
Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 22.04.2019.
Javni uvid Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 27.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ 13.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 06.12.2018.
Javna rasprava: Plan Sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2028. godina 03.12.2018.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE” 03.12.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu 16.10.2018.
U četvrtak, 6. septembra ove godine u 18:00 sati 28.08.2018.
Javna rasprava na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta “MILKOS” 22.05.2018.
U četvrtak 17.05.2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ “POFALIĆI I” 10.05.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Elaborata 02.03.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 03.10.2017.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici 07.06.2017.
“Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu” 05.01.2017.
U utorak 20. decembra u 17:30 sati 15.12.2016.
Obavijest Službe za urbanizam i prostorno uređenje 22.09.2016.
Obavještenje 16.06.2016.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 02.12.2015.
Zapisnik sa Javne tribine na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta “GRBAVIČKA” 19.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U četvrtak 12. novembra u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 11.11.2015.
U ponedjeljak 9. novembra ove godine u mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo 06.11.2015.
U petak, 06. novembra u MZ „Grbavica I“ 05.11.2015.
U četvrtak 29. oktobra ove godine u 18:00 sati 19.10.2015.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 14.09.2015.
OBAVJEŠTENJE 04.08.2015.
U ponedjeljak 23. februara ove godine u 17.30 sati 20.02.2015.
Share Follow View