Izvještaj sa prijedlozima sa provedene javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu 01.12.2022.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2023. godinu 01.11.2022.
Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu 01.11.2022.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu na području Općine Novo Sarajevo 01.08.2022.
Javni poziv za raspored u strukture civilne zaštite Općine Novo Sarajevo 12.07.2022.
Nacrt Odluke o uslovima i načinu sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za općinu Novo Sarajevo 06.06.2022.
Nacrt Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027. godina 29.04.2022.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu 01.11.2021.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2022. godinu 01.11.2021.
Nacrt Odluke o postupku utvrđivanja prijedloga za davanje ili promjenu naziva trgova, mostova i parkova na području općine Novo Sarajevo 04.05.2021.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu 11.01.2021.
Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021.godinu 12.10.2020.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Novo Sarajevo 01.08.2020.
Javni uvid i Javna rasprava za Regulacioni plan Sarajevogas-Bosnalijek 24.06.2020.
Javni uvid u Nacrt regulacionog plana „Brdo Hrasno” 20.01.2020.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna rasprava o Programu rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu 08.11.2019.
Javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana „KVADRANT C-MARIJIN DVOR“ 20.09.2019.
Javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Milkos“ 31.07.2019.
Nacrt Urbanističkog projekta „MILKOS“ 05.07.2019.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ 05.07.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Sarajevogas -Bosnalijek“ 03.05.2019.
Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 22.04.2019.
Javni uvid Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 27.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ 13.03.2019.
Javna tribina na temu Osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“ 06.12.2018.
Javna rasprava: Plan Sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2028. godina 03.12.2018.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE” 03.12.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu 16.10.2018.
U četvrtak, 6. septembra ove godine u 18:00 sati 28.08.2018.
Javna rasprava na temu Projektni program za izradu Urbanističkog projekta “MILKOS” 22.05.2018.
U četvrtak 17.05.2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ “POFALIĆI I” 10.05.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Elaborata 02.03.2018.
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 03.10.2017.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici 07.06.2017.
“Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu” 05.01.2017.
U utorak 20. decembra u 17:30 sati 15.12.2016.
Obavijest Službe za urbanizam i prostorno uređenje 22.09.2016.
Obavještenje 16.06.2016.
Javna rasprava u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo“ 02.12.2015.
Share Follow View