Javni oglas za dodjelu radi prodaje stanova privatiziranih preduzeća sa pravom raspolaganja Općine Novo Sarajevo kategoriji drugog prioriteta – radnicima privatiziranih preduzeća

Javni oglas u pdf formatu

Share Follow View