Javni oglas za dodjelu radi prodaje stanova privatiziranih preduzeća sa pravom raspolaganja Općine Novo Sarajevo kategoriji prvog prioriteta-nosiocima stanarskog prava na stanu u svojini građana na području Općine Novo Sarajevo

Javni oglas u pdf formatu