Javni oglas za imenovanje na upražnjenu poziciju_a

Za zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo.

Tekst Javnog oglasa u pdf formatu