Javni poziv – za prijem lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje u trajanju od 12 mjeseci, bez zasnivanja radnog odnosa

za prijem lica sa visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje u trajanju od 12 mjeseci, bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv u pdf formatu