Javni poziv dužnicima Općine Novo Sarajevo za izmirenje potraživanja po osnovu glavnog duga i troškova sudskog postupka uz oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata i ugovorenih kamata

Javni poziv  u pdf formatu

Share Follow