Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za realizaciju projekta mreža centara za zdravo starenje općine Novo Sarajevo-Centri za zdravo starenje Hrasno i Velešići

Dokumenti za preuzimanje:

1.Javni poziv

       1.a Ispravka javnog poziva

2. Smjernice

3. Projektni prijedlog

4. Pregled budzeta i plan potrosnje

5. Logicki okvir logicka matrica

6. Plan aktivnosti i promocije

7. Administrativni podaci o podnosiocu projekta

8. Finansijski indetifikacionmi formular

9. Izjava o podobnosti

10. Lista za provjeru

 

Poziv OCD za dostavljanje prijedloga za člana komisije za ocjenjivanje i odabir projekata u pdf formatu

 

Rok za predaju aplikacija/prijava je 28.12.2017. godine.