Javni poziv poslodavcima sa Općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv u pdf formatu