Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru projekta Ujedinjenih nacija ”Dijalog za budućnost“

Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini

Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt „Dijalog za budućnost“ koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini.

U okviru ovog projekta raspisan je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, na koji se mogu prijaviti javne institucije, organizacije civilnog društva, kao i neformalne grupe i pojedinci.

Sveobuhvatna tema je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama.

Projektne aktivnosti mogu se između ostalog provoditi i na teritoriji Općine Novo Sarajevo.

Sve detalje o navedenom projektu, te formulare za prijavu, možete pronaći na linku: http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/javni-poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga–dff-.html

Poziv je otvoren do 31.08.2018. godine.