Javni poziv za odabir banke (banaka) za realizaciju kreditne linije uz subvencioniranje kamate od strane Općine Novo Sarajevo

Javni poziv u pdf formatu