Javni poziv za prijavu učesnika za „Marš mira Srebrenica 2019“

Tradicionalni pohod „Marš mira“ se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida, te podsjećanja na stravične zločine počinjene nad Bošnjacima iz „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica u julu 1995. godine.

Općina Novo Sarajevo i ove godine organizuje i  provodi aktivnosti na realizaciji projekta Marš mira „Sarajevo – Nezuk – Potočari – Sarajevo 2019“ s ciljem da omogući učešće u Maršu do 80 građana općine. Marš (pohod koji se sastoji o tri etape) traje 3 dana, počevši od 8. pa do 10. jula, a za 11. jul je predviđena dženaza namaz identificiranim žrtvama genocida. Svaka etapa je duga između 25 i 30 km.

Budući da građani Općine Novo Sarajevo ( borci, mladi i dr.) pojedinačno ili u grupama svake godine učestvuju u pohodu, ovaj projekat ima za cilj da se na organizovan način građanima Općine Novo Sarajevo do 80 osoba, omogući učešće u istom kao i komemoraciji i dženazi identificiranih žrtava genocida koja je planirana za 11. juli u Memorijalnom centru Potočari.

Prijava učesnika  će se vršiti do 24. juna, putem Službe za oblast  boračko-invalidske  zaštite Općine Novo Sarajevo, u boračkim udruženjima  koja djeluju na području Općine i zvanične web stranice Općine Novo Sarajevo, na propisanom obrascu (prijavni list).

Javni poziv za prijavu učesnika za „Marš mira Srebrenica 2019“ link