Javni poziv za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika za učenike osnovnih škola sa školskih područja Općine Novo Sarajevo putem jednokratne novčane pomoći

Općina Novo Sarajevo poziva roditelje/staratelje učenika, koji pohađaju osnovne škole sa školskih područja Općine Novo Sarajevo, sa mjestom prebivališta na području Općine Novo Sarajevo, a čija ukupna primanja u domaćinstvu ne prelaze iznos sindikalne potrošačke korpe koju je izračunao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za mjesec august 2020. godine, proporcionalno prema broju članova domaćinstva, da podnesu prijavu za subvencioniranje troškova nabavke udžbenika za školsku 2020/21 godinu putem jednokratne novčane pomoći.

Javni poziv za subvencioniranje troskova kupovine udzbenika u pdf formatu

Zahtjev- prijava na javni poziv sa izjavama, u docx formatu za preuzimanje

 

 

Share Follow