Javni poziv za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju – projekat “SYSTEM”

✓Želiš razviti preduzetničke vještine i započeti vlastiti biznis ?

✓ Želiš steći ili unaprijediti znanja kako razviti inovativan proizvod/uslugu?

✓ Želiš naučiti osnove praktične pripreme i pisanja projekata za EU fondove?

Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima, Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije, u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“, poziva sve zainteresovane osobe sa prijavljenim mjestom boravka na području Kantona Sarajevo u BiH, Grada Sremska Mitrovica i Grada Loznica u Republici Srbiji, a koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti biznis, da se prijave za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju.

Projekat „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM” sufinansira  Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020Cjeloviti tekst javnog poziva, te formular za prijavu na isti, nalaze se na linkovima niže:

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA

FORMULAR ZA PRIJAVU

PRELIMINARNA LISTA REZULTATA PO JAVNOM POZIVU

Share Follow View