KJKP „Sarajevogas“ raspisao javne pozive za subvencioniranje gasnih priključaka na postojeći infrastrukturu

 

U cilju smanjenja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i stimulisanja građana da koriste prirodni gas, KJKP „Sarajevogas“ informiše sve zainteresovane građane da se, u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, nastavlja sa realizacijom projekta „Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeći infrastrukturu Sarajevogasa“.  S tim u vezi, raspisana su dva javna poziva i to:

– Subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu. Troškovi izgradnje priključka na distributivnu gasnu mrežu uključuju: materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulacionog-mjernog seta (RMS-a.). javni poziv je otvoren do 15.07.2020. godine.

– Subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2019. godine. Troškovi rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije uključuju troškove radova i materijala. Javni poziv je otvoren do 15.06.2020. godine.

Javni poziv za izbor korisnika subvencije su objavljeni 15.05.2020. godine, a kompletan sadržaj je dostupan na web stranici Kantona Sarajevo.

Javni poziv ostaje otvoren trideset dana od dana objavljivanja, za prvi projekt, odnosno šezdeset za drugi projekt.

Za sva dodatna pitanja građani mogu kontaktirati predstavnike Sarajevogasa na broj telefona: 033/721-343 i 033/721-350, ili e-mail adrese: ezlatic@sarajevogas.ba (Elvir Zlatić) i rbronja@sarajevogas.ba (Ramo Bronja).

 

Share Follow