Rukovodstvo Općinskog vijeća:

 • Robert Pleše
  Predsjedavajući Općinskog vijeća
  tel: +387 33 492-268
 • Džaka Nijaz
  Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
 • Kalamujić Majda
  Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
 • Salihagić Nedim
  Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Share Follow View