Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga: „Konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja sportsko-rekreativne zone „Velešići“ bivše „Strelište“

Konkursna dokumentacija u pdf formatu

 

Share Follow