Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u petak 08.01.2021. godine, sa početkom rada u 14:00 sati

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održat će se, u petak 08.01.2021. godine sa početkom rada u 14:00 sati, u zgradi Međunarodnog centra za djecu i omladinu  Novo Sarajevo (ulica Kemala Kapetanovića broj 17).

Poziv za Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Share Follow