Kontinuiran angažman protivpožarne jedinice Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo na čišćenju i pranju ulica

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), kontinuirano se radi na čišćenju i pranju ulica na području Općine Novo Sarajevo.

Po nalogu komandanta Štaba Civine zaštite općinskog načelnika Nedžada Koldže, ove aktivnosti izvode se s ciljem poboljšanja higijensko-epidemiološke situacije.

Na ovim poslovima angažirana je protivpožarna jedinica Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo koja obilazi sve lokacije, kao i one koje nisu predviđene planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina KJKP „RAD“.

U četvrtak, 2. aprila ove godine, Vatrogasno društvo Novo Sarajevo 1934  navedene poslove obavilo je na području Velešića i Pofalića u slijedećim ulicama: Muhameda ef. Pandže, Mustafe Behmena, Isaka Samokovlije, Ćamila Sijarića čikma, Velešići, Gornji Velešići, Mustafe Behmena, Ruđera Boškovića od Amka pa sve do hotela Grand.

Share Follow