Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu Naredbu koja se primjenjuje od 25. februara 2021 .godine

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu Naredbu koja se primjenjuje od 25. februara 2021 .godine, do isteka roka od 14 dana.

Na sve što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 03-33-55-2/2021 od 11.02.2021. godine,

( http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka3.php ).

Tekst Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo nije dostupan u pdf ili word formatu, ali isti se može naći i pročitati na web stranici Vlade KS:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti-vezane-za-koronu-virus/nova-naredba-kriznog-staba-ministarstva-zdravstva

Dopuna informacije u pdf formatu

Share Follow