Kroz četiri mjeseca više od 100 djece učestvovalo u projektu “Edukativno (kreativno rekreativne) radionice

Projekat “Edukativno (kreativno rekreativne) radionice” realizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat sufinansira Općina Novo Sarajevo, dok isti realizira Udruženje “Nova Šansa”.

U toku je četvrti mjesec realizacije  radionica sa učenicima novosarajevskih  osnovnih škola. Trenutno radionice pohađa 105 učenika. Cilj  projekta  je poboljšati kvalitet života učenika,uključujući i  učenike sa poteškoćama u razvoju kroz kreativno rekreativne radionice kao i smanjenje diskriminacije prema osobama sa poteškoćama . 

Radionice se održavaju svake  srijede i četvrtka od 17h-19:30h u prostorijama  JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” u “Dječijoj kući” na Grbavici.

Projekat se nastavlja i dalje sa novim grupama djece. 

Share Follow View