Lista aplikanata koji su ispunili uslove i lista aplikanata koji nisu ispunili uslove javnog poziva za subvencioniranje troškova nabavke udžbenika za školsku 2020/21 godinu putem jednokratne novčane pomoći

Lista u pdf formatu

Share Follow