Lista nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po Javnom pozivu od 25.6.2019. godine

Zaključak u pdf. formatu