Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa po Javnom pozivu od 15.08.2018. godine


 Zaklučak u pdf formatu