„Medo i miš“ sa mališanima Centra „Vladimir Nazor“

U okviru finalnih aktivnosti projekta „Eko patrola” odigrana je predstava za djecu pod nazivom „Medo i miš za čisti okoliš“ u JU Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju“ Vladimir Nazor“. Predstava je, između ostalog, posvećena svakodnevnim ekološkim problemima na Zemlji, čistoći, zdravlju, ispravnom načinu života, čuvanju običaja i tradicije, te potrebi za učenjem i poštenim radom.

U okviru realizacije ovog projekta, tokom novembra, ova predstava je odigrana i u Dječijoj kući. Prisustvovali su osnovci od prvog do četvrtog razreda novosarajevskih osnovnih škola. Održane su i edukativne radionice u tri osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo sa ciljem razvijanja svijesti o problematici okoliša i usvajanja okolišno održivih obrazaca djelovanja.

Na Međunarodni Dan djece, u Dječijoj kući, organizovan je Kviz A+ za učenike osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo. Učenici od petog do devetog  razreda pokazali su svoje znanje i interesovanje za prirodu i okoliš. Pobjednicima TV Kviza uručene su prigodne nagrade na završnoj priredbi koja je poziv mališanima da pristupe EKO PATROLI Općine Novo Sarajevo i polože svjetsku Ekološku zakletvu.

Projekat „Eko patrola“ provodi Udruženje „Pizzly“ u okviru Javnog poziva Općine Novo Sarajevo udruženjima (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, za djecu, malodobna lica kod kojih su detektovani poremećaji u ponašanju, za zanemarenu i zapuštenu djecu i zaštite okoliša”.

Share Follow View