Moraju se ukloniti sve ledenice

Glavni općinski urbanističko-građevinski inspektor Općine Novo Sarajevo naložio je svim vlasnicima stambenih objekata i njihovim upraviteljima da u narednih sedam dana, počev od 17. 02. 2003. godine, obiđu objekte i utvrde da li postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, posebno od ledenica. U nalogu se dalje navodi da su upravitelji zgrada dužni organizovati službe koje će u bilo koje vrijeme, a po pozivu ovlaštenog predstavnika vlasnika objekta, zakonom ovlaštenog lica ili organa, hitno pristupiti otklanjanju opasnosti po život i zdravlje ljudi, posebno ledenica.