Na 1. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021. godinu

Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše, održana je u četvrtak, 28. januara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Nakon što je podneseno više vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo jednoglasno su usvojili Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2021. godinu. Za investicionog menadžera za tekuću godinu imenovan je načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović.

Na prvoj redovnoj sjednici Vijeća usvojen je i Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021. godinu sa usvojenim amandmanima.Program rada Vijeća sadrži njegove obaveze i zadatke koji proizilaze iz ustava, zakona, utvrđenih politika i ekonomskog razvoja Općine, Grada i Kantona kao i druge poslove i zadatke u rješavanju društvenih pitanja od interesa za građane općine.

Vijećnici su usvojili i Odluku o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo. Ovom Odlukom članica Savjeta MZ „Trg heroja“ Kalamujić Majda zamijenjena je novom članicom Šunjić Sabinom, dok je u MZ “Željeznička“ član Savjeta Babić Jozo, zamijenjen novim članom Zubača Avdom.

Na sjednici je podnesena informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu Javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu. U infomaciji je navedeno da shodno Odluci Općinskog načelnika o izboru najuspješnijih projekata za 2019. godinu, odobrena su sredstva za realizaciju ukupno jedanaest projekata. Sve organizacije civilnog društva realizovale svoje aktivnosti i ostavrile predviđene rezultate prema odabranim projektnim prijedlozima.

Vijećnicima je podnesena i Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo, kao i Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području općine Novo Sarajevo.

Share Follow View