Na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo za vršioca dužnosti Pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo imenovan Almir Čankušić

Nastavak 2. Redovne sjednice Općinskog vijeća putem on-line platforme održan je u četvrtak, 11. marta ove godine, a sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o razrješenju funkcije Pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo i raspoređivanju na mjesto zamjenika Pravobranioca, kao i Odluku o imenovanju vršioca dužnosti Pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo.

Za vršioca dužnosti Pravobranioca imenuje se Almir Čankušić, zamjenik pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka i imenovanja Pravobranioca u Pravobranilaštvu Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo. Radi se o članu Savjeta MZ „Vraca“ Tatlić Ševki, koji se zamjenjuje novom članicom Savjeta Kaljić Sanelom.

Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, također je usvojen na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Vijećnici su razmatrali i nakon duže diskusije nisu usvojili Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi Općine Novo Sarajevo za period januar-decembar 2020. godine, kao ni Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo za 2020. godinu.
Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana za period oktobar 2018. godine – decembar 2019. godine usvojen je od strane Općinskog vijeća uz predložene zaključke Općinskih vijećnika.
U okviru 2. redovne sjednice podnesene su i slijedeće informacije:

  • Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija na području Općine Novo Sarajevo,
  • Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2020. godine,
  • Informacija Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području općine Novo Sarajevo,
  • Informacija o realizaciji sredstava, po Odluci o pružanju podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost, te
  • Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo.
Share Follow View