Na 3. hitnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo podržane Odluke da zamjenici predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju volonterski

Treća hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Nijaz Džaka, održana je u srijedu 10. februara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Na početku sjednice, vijećnici su usvojili Odluku kojom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Roberta Plešea odsutnog zbog samoizolacije određene radi infekcije COVID-19 zamjenjuje zamjenik predsjedavajućeg Nijaz Džaka, a najduže šest mjeseci.

U mandatnom periodu 2020.-2024. godina, Džaka Nijaz, Salihagić Nedim i Kalamujić Majda obavljaće svoju dužnost volonterski, a u skladu sa Prijedlozima Odluka o načinu obavljanja dužnosti zamjenika i zamjenice predsjedavajućeg Općinskog vijeća koji su danas dobili vijećničku podršku.

Razmatran je i Prijedlog zaključka o tajnom glasanju putem mobilnog tima kojim se reguliše način glasanja vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo koji su u izolaciji zbog zaraze SARS-CoV-2 virusom i oboljenja COVID -19 za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Zaključak je podržan sa 26 glasova.

Sjednica je prekinuta na četvrtoj tački dnevnog reda, odnosno izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općine Novo Sarajevo i biće nastavljena kada se za to steknu uslovi.

Share Follow View