Na 9. sjednici Općinskog vijeća usvojen Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše.

Usvojivši dnevni red, vijećnici Općinskog vijeća razmtrali su i usvojili Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2022. godinu, kao i Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2022. godinu. Ovom odlukom za Investicionog menadžera imenuje se općinski načelnik dr. Hasan Tanović

Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za statusna pitanja boraca, te Odluka izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za pitanje mladih. Nakon duže rasprave Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novo Sarajevo je povučena sa 9. sjednice Vijeća.
Vijećnici su razmatrali i Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu u iznosu od 22.800.000 KM.

Nakon duže rasprave, te podnesenih primjedbi, prijedloga i sugestija vijećnici su jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu koji se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 21 dan.
Usvojen je potom i  Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše preložio je vijećnicima na usvajanje Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2022. godinu. Nakon usvajanja, Nacrt je upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od 1. do 30. novembra 2021. godine.
Pred kraj sjednice  vijećnicima su podnesene informacije:

– Informacija KJKP „Toplane“ o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,

– Informacija o stanju klizišta na području općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, sa posebnim osvrtom na realizaciju Plana sanacije klizišta,

– Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. i spomen obilježja NOR-a 1941.-1945., na području općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. juli do 30. septembar 2021. godine, te

– Informacija o izvršenju budžeta za mjesec septembar 2021. godine.

Share Follow View