Na klizištu Šanac u Novom Sarajevu

Općinska inspekcija srušila tri kuće Na lokaciji Šanac u Novom Sarajevu, na dijelu Novopazarske ulice građevinska inspekcija Općine Novo Sarajevo, uz pomoć ekipe JKP Rad, uklonila je tri stambena objekta.
Radi se o objektima koji su sagrađeni na klizištu i zbog kojih su prekinuti radovi na njegovoj sanaciji. Ni jedan objekat nije bio useljen, jer su aktiviranjem klizišta bili znatno oštećeni.
Nakon nihovog uklanjanja nastavljeni su radovi na sanaciji klizišta koje finansira USAID.