Na području Općine Novo Sarajevo u toku postavljanje zvona za odlaganje otpada

Na području Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na postavljanju zvona za odlaganje otpada. Radi se o ugradnji ukupno 22 zvona kapaciteta od 2500 do 3750 litara, a postavljaju se na lokacije gdje su bili klasični i dotrajali kontejneri bez izgrađenih natkrivenih niša.

Nova zvona bit će postavljena na slijedećim lokacijama na području općine:

U ulici Kemala Kapetanovića broj 32 i 36, Avde Smajlovića – Derviša Numića, Radnička kod broja 64, Nedima Filipovića broj 15, Zagrebačka kod broja 29, Zagrebačka kod broja 47, Zagrebačka kod broja 28, te ulici Behdžeta Mutevelića broj 79.

Navedeni radovi izvode se u skladu sa Elaboratom o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka za Općinu Novo Sarajevo,  a uz suglasnost KJKP „Rad“. Za nabavku zvona Općina Novo Sarajevo je izdvojila 80.000 KM, a izvođač radova je firma „Babel“ d.o.o. Sarajevo.

Share Follow