Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo

Neprioritetne nabavke po Anexu II dio B Zakona o Javnim Nabavkama

Tekst javnog poziva u pdf formatu

Share Follow View