Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajat će do 31. oktobra ove godine

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na svojoj 11. sjednici razmatralo i usvojilo Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, te iste uputilo na javnu raspravu.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo objavljen je 01.10.2017. godine u dnevnim listovima Dnevni avaz i Oslobođenje, kao i na web stranici Općine. Javna rasprava će trajati do 31. oktobra ove godine.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge mogu dostaviti putem mjesnih zajednica, direktno u Općini predajom zahtjeva na Protokol (za Službu za privredu i finansije) ili putem e-maila: budzet@novosarajevo.ba.

 

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godine u pdf formatu

Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu u pdf formatu

Termini održavanja zborova građana u mjesnim zajednicama u pdf formatu