Nacrt odluke o izvšenju budžeta za 2004. godinu

Na javnoj raspravi do 10. decembra U Novom Sarajevu u toku je javna rasprava o Nacrtu odluke budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu. Do 10. 12. 2003. godine prijedloge, mišljenja, sugestije i primjedbe na Nacrt odluke moći će dati članovi klubova vijećnika Općinskog vijeća i načelnika Općine, radnih tijela Općinskog vijeća koji su nadležni za budžet, zatim članovi parlamentarnih stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću, udruženja građana koja okupljaju boračke populacije i naravno građani na zborovima građana u mjesnim zajednicama putem savjeta mjesne zajednice.
Nakon javne rasprave načelnik Općine Novo Sarajevo Krunoslav Raspudić će putem Službe za privredu i finasije pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu vodeći računa o prijedlozima i primjedbama iznešenim na javnoj raspravi.