Nacrt odluke

o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi,reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo Nacrt odluke, u Adobe Acrobat (PDF) formatu