NACRT

odluke o usvajanju i Odluke o provođenju Elaborata i nacrt Elaborata “Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište”. Nacrt, u Adobe Acrobat (PDF) formatu