Nakon dužeg vremena 6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu

Nakon što su se zbog pandemije koronavirusa sjednice Općinskog vijeća duže vremena održavale putem on-line platforme, 29. juna ove godine zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije stekli su se uslovi da se 6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održi u zgradi Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo uz prisustvo 31 vijećnika.

Vijećnici su na sjednici razmatrali i usvojili Odluku o osnivanju Etičke komisije i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za ljudska prava, slobode i ravnopravnost.

Nakon duže rasprave usvojen je zaključak sa dopunama o ne usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu – Završni račun. Pred kraj sjednice vijećnicima je podnesena informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) – korisnika tuđe njege i pomoći, na području općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

 

Share Follow View