Nakon provedenih izbora za savjete mjesnih zajednica Novog Sarajeva

Izabrani predsjednici savjeta MZ-a i njihovi zamjenici Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na februarskoj sjednici verifikovalo mandat članova novoizabranih savjeta osamnaest mjesnih zajednica Novog Sarajeva. Nakon verifikacije izvšeno je konstituisanje savjeta, odnosno izabrani su predsjednici i zamjenici predsjednika savjeta mjesnih zajednica čiji je mandat dvije godine.
Predsjednik savjeta MZ Trg heroja je Salko Prašo, zamjenik je Zoran Lješić, MZ Željeznička, predsjednik je Omer Ključić, zamjenik Vilim Pervan, MZ Vraca, predsjednik savjeta je Selver Kadić, zamjenik Izet Lojo, MZ Velešići, predsjednik Rasim Krakonja, zamjenik Azra Džebo, MZ Gornji Velešići, predsjednik je Ibrahim Karović, zamjenik Halil Dardagan, MZ Pofalići, predsjednik je Huso Tucak, zamjenik Himzo Radonja, MZ Pofalići II, predsjednik je Asim Kadić, zamjenik Meho Zagorica, MZ Malta, Ferid Toska, zamjenik Veselinka Dilberović, MZ Kvadrant, Helena Biloš, zamjenik je Enes Kazazić, MZ Kovačići, predsjednik je Muhamed Kaltak, zamjenik Alma Kahriman, MZ Gornji Kovačići, predsjednik je Sead Pecar, zamjenik je Enver Pljevljak, MZ Hrasno Brdo, predsjednik je Mensud Spahić, zamjenik Mirsada Korman, MZ Hrasno, predsjednik je Husein Zupčević, zamjenik Mladenko Karačić, MZ Grbavica I, predsjednik je Momčilo Radan, zamjenik Ibrahim Osmanbašić, MZ Grbavica II, predsjednik je Izet Solak, zamjenik Vjekoslav Ramljak, MZ Dolac, predsjednik je Mustafa Fejzić, zamjenik Mato Pavlović, MZ Čengić Vila I, predsjednik Mirza Čengić, zamjenik Iva Ivković, MZ Čengić Vila II, predsjednik Murisa Džanko, zamjenik Dragan Mišić.